Includeren en randomiseren van nieuwe patiënten gaat digitaal in Research Manager.

MEDIASTrial wetenschappelijk onderzoek vaststellen van lymfeklieruitzaaiingen niet-kleincellige longkanker

Doorloop de volgende stappen:

  1. Voldoet de patiënt aan de inclusie en niet aan de exclusiecriteria?
  2. Toestemmingsformulier getekend?
  3. Inloggen Research Manager
  4. Gegevens voor randomisatie invullen (leeftijd en type centrum)
  5. Patiënt randomiseren
  6. Kopieer de randomisatiegegevens + het patiënten studienummer naar het EPD
  7. Informeer de patiënt over de randomisatie uitslag en plan mediastinoscopie of anatomische resectie in
  8. Geef de baseline vragenlijst inclusief retour envelop mee op papier (alle patiënten krijgen de baseline vragenlijsten op papier mee, afhankelijk van voorkeur krijgen ze de volgende vragenlijsten per post thuis of per e-mail aangeboden)

Problemen met Research Manager?

Wachtwoord vergeten?

Inlognaam vergeten?

-> opvragen via login pagina

-> contact arts-onderzoeker (jelle.bousema@mmc.nl / 040 888 72 43 / mobiel nummer in Investigator Site File)