Bij patiënten die deelnemen aan dit onderzoek wordt door loting bepaald of u een mediastinoscopie moet ondergaan of juist niet. Patiënten mogen niet zelf kiezen. De loting wordt gedaan door een computersysteem, de arts heeft hier geen invloed op.

Als een patiënt niet mee wil doen aan het onderzoek krijgen ze de standaard behandeling volgens de richtlijn. Dat betekent dat ze sowieso een mediastinoscopie zullen ondergaan.

MEDIASTrial wetenschappelijk onderzoek vaststellen van lymfeklieruitzaaiingen niet-kleincellige longkanker

Als een patiënt wel meedoet aan het onderzoek en er wordt geloot dat ze geen mediastinoscopie moeten ondergaan wordt de operatie om (een deel van) de long te verwijderen gepland. Dit is dus anders dan de normale gang van zaken volgens de richtlijn. De mediastinoscopie wordt hier dus overgeslagen.

Als onderdeel van dit onderzoek moet de patiënt na de start van de behandeling (dat kan zijn: long kwab verwijdering, chemotherapie of radiotherapie) vragenlijsten invullen. De vragenlijsten gaan over de kwaliteit van leven en de gezondheid. U vult meerdere keren dezelfde vragenlijsten in gedurende 2 jaar. Zo kunnen we onderzoeken of er dingen veranderen aan uw situatie.