Patienten zijn geschikt voor inclusie in de MEDIASTrial als ze voldoen aan de volgende inclusiecriteria en niet voldoen aan de volgende exclusiecriteria:

MEDIASTrial wetenschappelijk onderzoek vaststellen van lymfeklieruitzaaiingen niet-kleincellige longkanker

Inclusiecriteria

 • (verdenking op) NSCLC zonder M1 metastase
 • Indicatie voor invasieve mediastinale stadiëring
  • cN1-3 op FDG-PET/CT-scan (PET-avide of CT >1 cm korte as lymfeklier)
  • Centrale ligging tumor
  • Primaire tumor niet PET-avide
  • Perifere tumor >3 cm
 • Negatieve EBUS (+ EUS-B) verricht volgens onderzoeksprotocol
 • Patiënt moet resectie van de primaire longtumor kunnen ondergaan
 • Patiënt moet mediastinoscopie kunnen ondergaan
 • Leeftijd >18 jaar

Exclusiecriteria

 • “Bulky N2-3 disease” met negatieve EBUS en/of EUS-B (vergrote lymfeklieren op 2 of meer niveas waarbij geen onderscheid tussen de verschillende niveau’s meer gemaakt kan worden; of twee of meer lymfklieren met korte as >2,5 centimeter op 1 lymfeklier niveau.
 • Hoog-verdachte (FDG-PET SUV >5 of endografisch verdacht: ronde vorm, scherp afgrensbaar, hypo-echogeen en korte as >10 millimeter) naar verwachting niet-resectabele lymfeklier op basis van anatomie of lokalisatie.
 • Niet-corrigeerbare stollingsstoornissen
 • Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal