Op deze pagina vindt u de protocollen en de links naar de checklists horend bij de EBUS en EUS-B procedure, de mediastinoscopie en bij de anatomische resectie met longkwab specifieke lymfeklierdissectie. De gegevens die op de checklist ingevuld moeten worden zijn gelijk aan de gegevens die in het eCRF ingevuld moeten worden.

MEDIASTrial wetenschappelijk onderzoek vaststellen van lymfeklieruitzaaiingen niet-kleincellige longkanker

A. Protocol endoscopische stadiering mediastinum

Gebaseerd op de richtlijn: ‘Combined endobronchial and oesophageal endosonography for the diagnosis and staging of lung cancer’ (Vilmann, 2015)

Patiënten met een indicatie voor mediastinale stadiering:

 • cN1-3 op PET/CT (PET avide of CT >1cm lnn)
 • Centrale ligging tumor
 • Primaire tumor is PET niet avide
 • Perifere tumor groter dan 3 centimeter diameter

Verplichte deelname van de deelnemende longartsen/ endo-echografisten aan de  EBUS/ EUS-B module met assessment van prof. dr. Annema.

Methode:

 • Systematische EBUS: station 4L, 7 en 4R
 • Bij voorkeur aanvullend EUS-B: station 4L, 7 en 8
 • Sampling (3 needle aspiraties) van EBUS/EUS-B vergrote lymfeklieren (korte as>8mm) op bovenstaande lymfklierstations
 • Sampling (3 needle aspiraties) van CT-vergrote lymfeklieren (korte as >10mm) en PET-avide lymfeklieren (SUV>2.5)
 • Bij aanwezigheid van een patholoog op de kamer (ROSE) kan met minder needle aspiraties volstaan worden bij adequate biopten
 • Als er geen lymfeklierweefsel aangetoond wordt door de patholoog moet in het MDO besproken worden of het zinvol is de EBUS/EUS te herhalen of te vervolgen met inclusie in de studie en randomiseren voor vervolgstap.

Download het protocol

Download de checklist

B. Protocol mediastinoscopie

Gebaseerd op de richtlijn: ‘Revised ESTS guidelines for preoperative mediastinal lymph node staging for non-small-cell lung cancer’ (De Leyn, 2014)

Methode:

 • Cervicale mediastinoscopie
 • Rechtszijdige tumor: Sampling van station 2R, 4L, 4R en 7
 • Linkszijdige tumor: Sampling van station 4L, 4R en 7
 • Contralateraal station 2 alleen samplen als deze makkelijk a vue komt tijdens de procedure
 • Adequate sampling: Ten minste 4 chirurgische biopten (minimale diameter biopteur 5mm) per station of 1 volledige lymfeklier per station
 • Als er geen lymfeklierweefsel gevonden wordt door de patholoog wordt de mediastinoscopie niet herhaald maar wordt er een resectie met lymfekliersampling gedaan

Download het protocol

Download de checklist

C. Protocol longkwab specifieke lymfeklierdissectie

Gebaseerd op: “Richtlijn NSCLC: stadiering en behandeling” (IKNL, 2011), ‘Surgery for early stage non-small cell lung cancer’ (Manser, 2005) en ‘Mediastinal lymph node dissection versus mediastinal lymph node sampling for early stage non-small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis’ (Huang, 2014).

Methode:

 • Resectie van het aangedane deel van de long aangevuld met longkwab specifieke mediastinale lymfeklier dissectie.
 • Station 12 wordt ‘en bloc’ gereseceerd, station 10 en 11 worden bij alle kwabben gereseceerd
 • Rechter boven- of middenkwab: dissectie station 2R, 4R, 7
 • Rechter onderkwab: dissectie station 4R, 7, 8 en 9
 • Linker bovenkwab: dissectie station 5, 6 en 7
 • Linker onderkwab: dissectie station 7, 8 en 9

Download het protocol

Download de checklist