Publicatie studieprotocol MEDIASTrial

Het studieprotocol van de MEDIASTrial is gepubliceerd in BMC Surgery. De volledige versie van de tekst is te downloaden via: https://rdcu.be/OD2K

Startsymposium MEDIASTrial

Vrijdag 10 november vond het startsymposium van de MEDIASTrial plaats in het Máxima Medisch Centrum Eindhoven.

Inclusie MEDIASTrial gestart

De eerste patiënten zijn in het Maxima Medisch Centrum geïncludeerd en daarmee is het onderzoek dus officieel van start gegaan. Inmiddels