Hypothese

Het achterwege laten van mediastinoscopie na negatieve EBUS en/of EUS-B heeft geen invloed op overleving en vermoedelijk een gunstige invloed op morbiditeit, en bespaart patiënten een extra chirurgische ingreep en daarmee zorgkosten, en zorg wellicht voor verbeterde PROMs / kwaliteit van leven.

MEDIASTrial wetenschappelijk onderzoek vaststellen van lymfeklieruitzaaiingen niet-kleincellige longkanker

Methode

De MEDIASTrial is een internationale multicenter randomised controlled trial waarin totaal 360 patienten geïncludeerd moeten worden.

Na inclusie worden patiënten met (de verdenking op) NSCLC 1:1 gerandomiseerd voor wel of geen aanvullende mediastinoscopie na een negatieve EBUS/EUS-B.

Alle gerandomiseerde patiënten worden gedurende 2 jaar na het starten van de behandeling gevolgd.

Flowchart