De eerste stap om de lymfeklieren nader te onderzoeken is een kijkbuisonderzoek dat de longarts via de mond doet (EBUS/EUS procedure). Tijdens dat onderzoek kan de longarts hapjes (biopten) afnemen van de lymfeklieren in het mediastinum. De patholoog bekijkt deze hapjes om te kijken of er uitzaaiingen in de lymfeklieren zijn. Als er geen uitzaaiingen gevonden worden bij het EBUS/EUS onderzoek is uit eerder wetenschappelijk onderzoek gebleken dat er bij 9% toch kleine uitzaaiingen in de lymfeklieren blijken te zijn. De huidige internationale richtlijn voor de behandeling van longkanker zegt daarom dat de lymfeklieren verder onderzocht moeten worden.

MEDIASTrial wetenschappelijk onderzoek vaststellen van lymfeklieruitzaaiingen niet-kleincellige longkanker

Dat vervolgonderzoek moet via een operatie onder narcose. Via een dwarse snee in de hals (ongeveer 3-4 centimeter) kijkt de longchirurg met een kijkbuis in het mediastinum (het midden van de borstholte). Deze kijkbuisoperatie heet een ‘mediastinoscopie’. Via de kijkbuis kan de longchirurg grotere hapjes (biopten) van de lymfeklieren afnemen dan bij het onderzoek van de longarts. De operatie duurt ongeveer een uur. Na de operatie blijft u (gemiddeld) één nacht in het ziekenhuis slapen.

Complicaties die kunnen ontstaan tijdens de mediastinoscopie zijn veel bloedverlies uit de grote bloedvaten die achter het borstbeen liggen, beschadiging van de luchtweg of slokdarm (deze complicaties komen bij 1-2% van de mensen voor). Ook kan de zenuw naar de linker stemband beschadigd worden, waardoor u een hese stem krijgt (1-3% kans). Na de operatie kan er ook een ontsteking ontstaan achter het borstbeen (1% kans). Als er zich een complicatie voordoet, zal de behandelende arts per geval de meest passende actie ondernemen.

De hapjes (biopten) die afgenomen zijn, worden door de patholoog onder de microscoop bekeken. Dit duurt ongeveer 5 werkdagen. Daarna hoort u van de behandelend arts de uitslag of er wel of geen uitzaaiingen in de lymfeklieren zijn.