Kan ik niet kiezen om geen mediastinoscopie te ondergaan maar meteen de longoperatie?

Nee, volgens de richtlijn moet er een mediastinoscopie gedaan worden. Alleen de patiënten die volgens de loting geen mediastinoscopie ondergaan worden direct aan de long geopereerd.

Waarom zijn de lymfeklieren zo belangrijk?

De lymfeklieren vertellen of er uitzaaiingen zijn van de long tumor. Als er uitzaaiingen zijn betekent het dat de kanker in een verder gevorderd stadium is. Vanaf een bepaald stadium is een operatie voor de long tumor niet meer zinvol. Dat betekent dat u niet langer zal overleven dankzij de operatie. Omdat een operatie ook risico’s heeft zal die dus niet uitgevoerd worden. U zal bij uitgezaaide longkanker met chemotherapie en/of radiotherapie behandeld worden.

Wat voor behandeling krijg ik als ik niet met de MEDIASTrial meedoe?

Als u niet meedoet heeft dat voor u geen nadelen. U krijgt de gewone, goede, zorg volgens de huidige richtlijn. Dat betekent dat u sowieso een mediastinoscopie krijgt om te onderzoeken of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren. U krijgt een afspraak bij de longchirurg die u uitleg zal geven over de mediastinoscopie. Als er bij de mediastinoscopie geen uitzaaiingen in de lymfeklieren worden gevonden zal er een operatie volgen waarbij een deel van de long verwijderd wordt. Als er bij de mediastinoscopie wel uitzaaiingen in de lymfeklieren worden gevonden wordt u in de meeste gevallen door de longarts behandeld met chemotherapie en/of radiotherapie.

Wat gebeurt er als ik wil stoppen met het onderzoek?

Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u meedoet maar tijdens het onderzoek stopt met deelnemen, dan heeft dat geen nadelige gevolgen. Uw arts-patiënt relatie blijft zoals u gewend bent.

Wie heeft dit onderzoek goedgekeurd?

Dit onderzoek is op medische, ethische en wetenschappelijke aspecten getoetst door de medisch ethische toetsingscommissie van het Máxima Medisch Centrum.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of problemen heb?

Als u vragen of problemen heeft kan u altijd contact zoeken met uw behandelend arts. Het is ook mogelijk om contact te zoeken met de arts-onderzoeker van de MEDIASTrial, de onafhankelijk arts of de klachtencommissie. Deze contactinformatie vindt u op de contact pagina.