Het doel van dit wetenschappelijk onderzoek is onderzoeken wat de meest doelmatige manier is om lymfeklieruitzaaiingen bij niet-kleincellig longkanker op te sporen.

Uit recente onderzoeken blijkt dat er bij 6.3% van de patienten waarbij bij de mediastinoscopie geen lymfeklieruitzaaiingen gevonden werden er toch wel uitzaaiingen bleken te zijn. Deze groep patiënten heeft dus voor niks de risico’s van de operatie (de mediastinoscopie) gelopen.

In dit wetenschappelijk onderzoek onderzoeken we dus of er na een negatief EBUS/EUS onderzoek van de longarts (dus geen lymfeklieruitzaaiingen gevonden) nog een mediastinoscopie gedaan moet worden.

MEDIASTrial wetenschappelijk onderzoek vaststellen van lymfeklieruitzaaiingen niet-kleincellige longkanker